17 Dis 2008

Tahiyat awal & akhir - Salam

Bacaan tahiyat awal :

"Attahiyyatul Mubarakaatush sholawaatuth thayyibatu lillaah,
Assalaamu’alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullaahi wabarakaatuh,
Assalaamu’alaina wa’alaa ‘ibaadillaahish shoolihiin.
Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Waasyhadu anna Muhammadan rasuulullaah.
Allahhumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘ala aali Muhammad”
Artinya:

“Ya Allah, segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya milik-Mu ya Allah,- Wahai Nabi selamat sejahatera semoga tercurah kepada Engkau wahai Nabi Muhamma, - semoga juga Rahmat Allah dan Berkah-Nya pun tercurah kepadamu wahai Nabii,- Semoga salam sejahtera tercurah kepada kami dan hamba-hamba-Mu yang sholeh. - Ya Allah aku bersumpah dan berjanji bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan aku bersumpah dan berjanji sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan-Mu Ya Allah. - Ya Allah, limpahkan shalawat-Mu kepada Nabi Muhammad dan limpahkan juga shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad”


Bacaan tahiyat akhir :
Setelah baca seperti tahiyat awal dilanjutkan dengan

“…. kamaa sholaita ‘ala Ibrahiim wa ‘ala aali Ibrahiim,
wa baarik ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad,
kamaa baarakta ‘ala Ibrahiim wa ‘ala aali Ibrahiim,
innaka hamiidum majiid.”Artinya:
“…sebagaimana Engkau telah limpahkan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan berkatilah Ya Allah Nabi Muhammad dan berkatilah juga keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”
mengucapkan
“Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh”

yang artinya
“Keselamatan bagi engkau, beserta rahmat dan barokah dari Allah”,


..........

Tiada ulasan: